Author Details

Vinh, Phạm Ngọc

  • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
    Kết quả bước đầu nghiên cứu hướng và phạm vi phân tỏa vật liệu phù sa Sông Hồng ở vùng biển ven bờ Vịnh Bắc Bộ
    Abstract  PDF