Author Details

Vũ, Phạm Năng

 • Vol 27, No 1 (2005) - Articles
  ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
  Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Quá trình biến dạng của đới đứt gãy Sông Hồng trong Kainozoi
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Cấu trúc sâu của đới đứt gãy Sông Hồng theo kết quả xử lý tổng hợp các số liệu địa chấn và trọng lực
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 1 (2003) - Articles
  Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ
  Abstract
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Cấu trúc địa chất và hoạt động Kiến tạo hiện đại khu vực Thành phố Điện Biên
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)
  Abstract  PDF