Author Details

Quang, Phạm Đức

  • Vol 26, No 4 (2004) - Articles
    Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá dưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính
    Abstract  PDF