Author Details

Mạnh, Phùng Đức, Liên đoàn Vật lý Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    THÔNG BÁO KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN CHUNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ KHU VỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    Abstract  PDF