Author Details

Vuong, Nguyen Van

 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 1 (2000) - Articles
  Về tuổi và đặc điểm biến dạng các đới trượt cắt - biến dạng dẻo Sông Hồng và Sông Mã
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Mối liên quan có thể của các thành tạo trầm tích - phun trào Phanerozoi ở hai phía đới Sông Hồng với lịch sử hoạt động của đới đứt gãy
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
  Áp dụng phương pháp U/Pb xác định tuổi kết tinh của khối Đại Lộc
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
  Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã
  Abstract
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark)
  Abstract  PDF