Author Details

Vu, Nguyen Van, Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vietnam

  • Vol 37, No 1 (2015) - Articles
    Secondary consolidation of soft soils in salt-affected conditions related to sea lever rise, case study: hanoi soft soils
    Abstract  PDF