Author Details

Ý, Nguyễn Viết, Viện Địa chất - Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
    ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH
    Abstract  PDF  PDF
  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ
    Abstract  PDF