Author Details

Minh, Nguyễn Trung, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI
    Abstract  PDF
  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ZN(II) DẠNG CỘT CỦA HẠT VẬT LIỆU BVNQ CHẾ TẠO TỪ ĐUÔI THẢI QUẶNG BAUXIT BẢO LỘC
    Abstract  PDF