Author Details

Yêm, Nguyễn Trọng

 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Bước đầu phân tích tài liệu động đất ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999)
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực đới Sông Hồng theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Biên độ và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng trong Kainozoi
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
  Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan
  Abstract