Author Details

Yến, Nguyễn Thị Ngọc, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Vietnam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ THUỶ ĐỊA HOÁ
    Abstract