Author Details

Quang, Nguyễn Thị Hồng, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỎ TRÁI ĐẤT BẰNG TÀI LIỆU SÓNG KHÚC XẠ CỦA HAI TUYẾN ĐỊA CHẤN DÒ SÂU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
    Abstract  PDF