Author Details

Vấn, Nguyễn Thành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, Vietnam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO
    Abstract  PDF