Author Details

Vân, Nguyễn Khanh

 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn, "Mưa lớn trái mùa" vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006)
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 1 (2000) - Articles
  Đặc điểm sinh khí hậu vùng Bắc Trung Bộ qua phân tích các biểu đồ khí hậu
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 2 (2000) - Articles
  Nghiên cứu sinh khí hậu người phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng và dân sinh ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 2 (2001) - Articles
  Điều kiện sinh khí hậu tại một số khu điều dưỡng thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 3 (2001) - Articles
  Đặc điểm sinh khí hậu miền Nam Việt Nam qua phân tích các biểu đồ khí hậu
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
  Tính đa dạng và phức tạp trong cơ chế mùa mưa ở dải ven biển Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
  Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 1 (2004) - Articles
  Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thời kỳ 1997-2001
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Enso đến sự biến động của lượng mưa tháng ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 1 (2006) - Articles
  Một số đặc điểm sinh khí hậu các đảo ven bờ Việt Nam
  Abstract
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số trung tâm du lịch ở Việt Nam)
  Abstract  PDF