Author Details

Minh, Nguyễn Bá

  • Vol 29, No 3 (2007) - Articles
    Dự báo xâm nhập mặn nước ngầm vùng Hải Phòng bằng phương pháp mô hình hóa điện trở và địa chất thủy văn
    Abstract  PDF