Author Details

Mạnh, Lê Văn

  • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
    Đới đứt gãy sâu Sông Hồng là một đới khâu Kiến tạo cổ có lịch sử phát triển lâu dài
    Abstract  PDF
  • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
    Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng
    Abstract  PDF