Author Details

Minh, Lê Huy

 • Vol 27, No 3 (2005) - Articles
  Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005
  Abstract
 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Kết quả đánh giá độ trễ thiên đỉnh và hàm lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu từ số liệu GPS ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Bước đầu nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng và nhấp nháy điện ly sử dụng số liệu các trạm thu GPS liên tục ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 1 (2001) - Articles
  Biến thiên theo thời gian của lớp E và lớp F điện ly quan sát được tại đài điện ly Phú Thụy, Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 3 (2001) - Articles
  Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 1 (2002) - Articles
  Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 2 (2002) - Articles
  Chuyển trường về cực vùng vĩ độ thấp và việc minh giải bản đồ dị thường từ hàng không Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
  Các đới đứt gãy Tân Kiến tạo khu vực Mường Tè và tác động của chúng tới công trình thủy điện Lai Châu trên Sông Đà
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 2 (2004) - Articles
  Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Ảnh hưởng của bão từ tới nồng độ điện tử tổng cộng vùng dị thường điện ly xích đạo Đông Nam Á quan sát được từ số liệu GPS
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 2 (2003) - Articles
  Preliminary Interpretation of the magnetic anomalies of the Eastern Vietnam sea and adjacent region a
  Abstract