Author Details

Vinh, Hoang Quang

 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Bao thể trong Ruby dọc đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 1 (2003) - Articles
  Xác định tuổi Zircon trong bao thể ruby và spinel vùng Lục Yên bằng phương pháp Uran - Chì
  Abstract
 • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
  Đứt gãy đang hoạt động và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng khu vực Lào Cai - Yên Bái
  Abstract