Author Details

MARQUIS, GUY, Viện Vật lý Địa cầu Strasbourg, Cộng hòa Pháp, France

  • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
    KẾT QUẢ XỬ LÝ BƯỚC ĐẦU SỐ LIỆU ĐO SÂU TỪ TELUA TUYẾN HÒA BÌNH - THÁI NGUYÊN VÀ TUYẾN THANH HÓA - HÀ TÂY
    Abstract  PDF
  • Vol 37, No 1 (2015) - Articles
    The results of deep magnetotelluric sounding on profile Quan Son - Quan Hoa in the province Thanh Hoa
    Abstract  PDF