Author Details

Yến, Dương Thị Hồng

  • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
    Phân loại tiềm năng phát sinh lũ quét tại Thừa Thiên - Huế trên cơ sở bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1: 500.000
    Abstract  PDF