Author Details

Mazaudier, C. Amory-

  • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
    Ảnh hưởng của bão từ tới nồng độ điện tử tổng cộng vùng dị thường điện ly xích đạo Đông Nam Á quan sát được từ số liệu GPS
    Abstract  PDF
  • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
    Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam
    Abstract  PDF