Author Details

Vinh, Bui Trong, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM, Vietnam