Author Details

Việt, Bùi Đức

  • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
    Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị
    Abstract  PDF