Author Details

Vinh, Đặng Thị

  • Vol 25, No 1 (2003) - Articles
    Khoáng vật phụ và sa khoáng liên quan với đá Magma Mafic - siêu Mafic ở Việt Nam
    Abstract