Author Details

Minh, Đàm Quang

 • Vol 27, No 1 (2005) - Articles
  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM TRA CỨU KHOÁNG VẬT MMINERALS 2.01
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 2 (2002) - Articles
  Xử lý kết quả phân tích độ hạt bằng phương pháp Toán Tin
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
  Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 4 (2004) - Articles
  Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá dưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính
  Abstract  PDF