Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-Mazaudier, C. Amory

A

A.E, IZOKH, Viện Địa chất và khoáng vật học - Phân Viện Sibiri - Viện Hàn lâm khoa học Nga
A.R., GEPTNER, Viện Địa chất- Viện HLKH LB Nga
A.S, BORISENKO, Viện Địa chất và khoáng vật học - Phân Viện Sibiri - Viện Hàn lâm khoa học Nga
A.V., Danilov
Adam, Piestrzyński, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology (AGH UST), al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
Ahluwalia, Rajeev Saran, Centre for Glaciology, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun (U.K.) India
Amory Mazaudier, C., LPP/UPMC/Polytechnique CNRS, UMR 7648,
Amory-Mazaudier, C., - Sorbonne Paris, UPMC University Paris VI, LPP, 4 place Jussieu 75252 Paris - T/ICT4D, ICTP, Strada Costiera 11, I - 34151 Trieste Italy
An, Bùi Phong, Sở KH&CN Hà Tĩnh
An, Lê Đức, Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
An, Lê Đức, Viện Địa lý - Viện KH&CNVN
An, Lê Đức, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
An, Lê Đức
An, Lê Đức
An, Ngô Lê, Trường Đại học Thủy lợ
An, Phan Tiến, Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
An, Đặng Trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
An, Đỗ Mạnh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Anh, Dao Duy, National Institute of Mining, Metallurgy Science and Technology, 79, An Trach street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Anh, Hà Ngọc, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Lê Ngọc, Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Le Van
Anh, Le Van, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Le Van, Institute of Geography, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
Anh, Le Duc, Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Hanoi, VIETNAM
Anh, Le Duc, Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
Anh, Lưu Thế
Anh, Luu The
Anh, Luu The, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Lưu Thế
Anh, Luu The, Institute of Geography, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet str., Cau Giay dist., Hanoi, Vietnam
Anh, Ngo Thi Van
Anh, Ngo Duc, Vietnam National Space Center, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet str., Cau Giay dist., Hanoi, Vietnam
Anh, Nguyễn Xuân, Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Nguyen Thi, HCMC Institute of Resources Geography, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)
Anh, Nguyen Kim
Anh, Nguyen Thanh Tuan, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Nguyen Xuan
Anh, Nguyen Duc, Viện Địa chất, Viện HLKH&CNVN
Anh, Nguyen Duc
Anh, Phạm Thị Vân
Anh, Phan Lưu
Anh, Phan Lưu
Anh, Trần Tuấn, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Trần Tuấn, Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Trần Tuấn, Viện Địa chất - Viện KH&CN Việt Nam
Anh, Trần Tuấn, Viện Địa chất - Viện KH&CNVN
Anh, Tran Thi Ngoc
Anh, Tran Tuan, Viện Địa chất
Anh, Tran Tuan, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Tran Tuan, Viện Địa chất - Viện HLKH&CNVN
Anh, Tran Tuan, Viện Địa chất, Viện HLKH&CNVN
Anh, Tran Tuan
Anh, Tran Tuan, Viện Ðịa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Anh, Tran Viet
Anh, Tran Van
Anh, Trần Tuấn
Anh, Tran Tuan, Institute of Geological Sciences, VAST, Hanoi, Vietnam
Anh, Đào Duy, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim - Bộ Công thương
Anh, Đào Duy, Viện Khoa học Vật liệu - Viện KH&CNVN
Anh, Đào Duy, Viện KHVL
Anh, Đào Duy, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Bộ Công thương
Anh, Đoàn Thế, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Anh*, Le Duc, - Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Hanoi, Vietnam - Graduate University of Science and Technology, VAST, Hanoi, Vietnam

B

Bắc, Bùi Hoàng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Bac, Bui Hoang
Bac, Dao Thai, Center of Information and Archives of Geology, General Department of Geology and Minerals of Vietnam
Bắc, Hoàng
Bắc, Trịnh Việt, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Bắc, Trịnh Việt
Bách, Hoàng Việt, Ban Điều hành Dự án Thăm dò, PVEP
Bách, Lê Duy, Tổng hội Địa chất Việt Nam
Bách, Lê Duy
Bách, Lê Duy
Bách, Mai Xuân, Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Balykin, P. A.
Balykin, P.A., Viện Địa chất và Khoáng vật (Phân viện Sibiri - Viện HLKH LB Nga)
Bản, Tô Xuân
Bàng, Nguyễn Hồng, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam
Bano, Maksim, EOST - Strasbourg University, France
Bao, Dang Van
Bảo, Hà Dương Xuân
Bát, Đặng Văn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Bát, Đặng Văn
Batelaan, Okke, Trường Đại học Flinder, Úc
Belousov, T.P., Viện Vật lý Trái Đất (Viện Hàn Lâm KH Nga)
Bien, Le Ba, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Biểu, Nguyễn, Tổng hội Địa chất Việt Nam
Bình, Bùi Tiến, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam
Bình, Nguyễn Xuân, Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Bình, Nguyễn Thanh
Bình, Nguyễn Văn
Bourdillon, A.
Bourdillon, A.
Bourdillon, Alain, Trường ĐH Rennes 1, Pháp
Bourdillon, Alain
Buckley, Brendan, Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, Palisades, New York, USA

C

Các Khoa học về Trái Đất, Tạp chí
Các Khoa học về Trái Đất, Tạp chí, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1 - 100 of 1345 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)