Vol 27, No 3 (2005)

Table of Contents

Articles

Ứng dụng mô hình tham số biến dạng hai chiều để đánh giá chuyển động ngang đứt gãy Sông Hồng
Dương Chí Công 193-198
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên môi trường
Trần Văn Ý, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Công Hiếu, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hạnh Quên 199-211
Điều kiện hình thành (P/T) của các thành tạo Magma Granitoid phức hệ Điện Biên và Sông Mã
Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Nguyễn Viết Ý 213-222
Đới động lực đứt gãy Tân kiến tạo và các tai biến địa chất liên quan tại Bắc Trung Bộ
Bùi Văn Thơm 223-230
Tương quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy
Nguyễn Ngọc Thạch 231-235
Quan sát hình thái cấu trúc đáy hồ bằng công nghệ Georadar
Nguyễn Văn Giảng 236-242
Sự tiến hóa địa động lực khu vực Tây Bắc dựa trên các nghiên cứu đá trầm tích màu đỏ hệ tầng Yên Châu (K2yc)
Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Xuân Khiển, Tạ Trọng Thắng 243-252
Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC
Nguyễn Thị Kim Thoa, Brooks B. Ellwood, Tạ Hòa Phương, Lưu Thị Phương Lan, Đoàn Nhật Trưởng 253-259
Tiếp cận định lượng trong nghiên cứu địa lý và ứng dụng
Nguyễn Cao Huần, Nguyễn An Thịnh 260-267
Giới thiệu địa chất thủy văn môi trường
Bùi Học, Nguyễn Văn Hoàng 268-273
Phản ứng của tầng điện lý xích đạo quan sát tại Tp. Hồ Chí Minh đối với bão từ 17-19/8/2003
Hoàng Thái Lan 274-281
Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí
Đỗ Hữu Tùng 282-286
Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005
Lê Huy Minh 287-288


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)