Vol 34, No 4 (2012)

Table of Contents

Articles

TÀI LIỆU MỚI VỀ TUỔI ĐỒNG VỊ U-Pb ZIRCON TRONG GRANIT PHỨC HỆ YÊ YÊN SUN KHỐI NÂNG PHAN SI PAN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐỚI TRƯỢT SÔNG HỒNG PDF
Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Ching- Ying Lan, Tadashi Usuki, Trần Văn Hiếu, Vũ Hoàng Ly 453-464
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ TRỊ AN ĐẾN ĐỘNG THÁI MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC HẠ LƯU PDF
Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Đức Rỡi, Lê Đức Lương 465-476
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ TỰ NHIÊN ĐẢO BẠCH LONG VỸ PDF
Trần Đức Thạnh, Lê Đức An 477-485
ĐỊNH HƯỚNG PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VỊNH TIÊN YÊN PDF
Hoàng Văn Tuấn, Trần Đăng Quy, Nguyễn Văn Vượng, Mai Trọng Nhuận 486-494
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, ĐỘ PHỔ BIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÁ MỸ NGHỆ VÀ TRANG LÁT KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM PDF
Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Quốc Hùng 495-505
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG ARSEN TỪ TRẦM TÍCH VÀO NƯỚC NGẦM PDF
Nguyễn Như Khuê, Phạm Thị Kim Trang, Hoàng Thị Tươi, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hoa Mai, Cao Thị Mai Trang, Vi Thị Mai Lan, Phạm Hùng Việt, Dieke Postma 506-512
ĐÁNH GIÁ HẠN NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PDF
Phạm Quang Vinh, Phạm Thị Thanh Hương 513-523
ĐỘ DẪN ĐIỆN TẦNG ĐIỆN LY THEO SỐ LIỆU ĐÀI ĐIỆN LY PHÚ THỤY, HÀ NỘI PDF
Phạm Thị Thu Hồng, Amory- Mazaudier Christine, Lê Huy Minh 524-534
VỀ MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ QUY TRÌNH DỰ BÁO ĐỘNG ĐẤT THEO MÔ HÌNH THỐNG KÊ PDF
Ngô Thị Lư, Trần Việt Phương 535-541
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN VÀ MỞ RỘNG PHẠM VI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHOẢNG CÁCH - TẦN SUẤT - NHẬN DẠNG TRONG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ HÀNG KHÔNG PDF
Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Đức Vinh, Võ Thanh Quỳnh 542-546
Tổng mục lục năm 2012 PDF
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất 547-550


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)