Vol 31, No 3 (2009)

Table of Contents

Articles

Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh PDF
Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Tiến Hùng 193-200
Kết quả đánh giá độ trễ thiên đỉnh và hàm lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu từ số liệu GPS ở Việt Nam PDF
Lê Huy Minh, Frédéric Masson, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, Trần Thị Lan, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan 201-211
Bước đầu nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng và nhấp nháy điện ly sử dụng số liệu các trạm thu GPS liên tục ở Việt Nam PDF
Trần Thị Lan, Lê Huy Minh, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon 212-223
Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam PDF
Trương Quang Hảo, Võ Thanh Sơn, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Trường Thanh, Nguyễn Bá Vinh, Trương Phương Dung 224-235
Đa dạng địa chất tại Quần đảo Cát Bà - Cơ sở để xây dựng một công viên địa chất PDF
Tạ Hòa Phương, Trần Trọng Hòa, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử 236-247
Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng PDF
Phan Lưu Anh, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Ánh Dương 248-257
Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á PDF
Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Đức Chính, Chu Văn Ngợi, Phan Văn Quýnh, Vũ Văn Tích, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Văn Vượng 258-264
Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và lân cận PDF
Phạm Văn Hùng, Vũ Thị Thu Hoài 265-272
Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm PDF
Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh 273-278
Nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn, "Mưa lớn trái mùa" vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006) PDF
Nguyễn Khanh Vân, Đỗ Lệ Thủy 279-286
Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan "Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng và địa chất miền Bắc Việt Nam" PDF
Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Văn Thà, Nguyễn Mai Lan 287-288


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)