Vol 32, No 3 (2010)

Table of Contents

Articles

Đặc điểm đứt gãy hoạt động và tai biến nứt đất dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tây Giang đến Phước Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) PDF
Phạm Văn Hùng 193-199
Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ PDF
Bùi Văn Thơm, Nguyễn Xuân Huyên 200-210
Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long PDF
Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Phạm Quang Sơn, Vũ Văn Hà, Vũ Văn Vĩnh, Nguyễn Công Quân, Đặng Minh Tuấn 211-218
Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và giải pháp phòng chống PDF
Nguyễn Lập Dân, Vũ Thi Thu Lan 219-225
Hạn hán ở Đồng bằng Sông Hồng và một số giải pháp phòng chống PDF
Nguyễn Thị Kim Dung, Đào Kim Lưu 226-230
Nghiên cứu định lượng hóa ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đến phát triển kinh tế xã hội các huyện có tuyến đường đi qua PDF
Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Thế Chinh, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Xuân Hậu, Trần Thùy Chi 231-238
Cơ chế tương tác và xác định các thông số tương tác đất với cốt phục vụ tính toán ổn định công trình đất có cốt PDF
Vũ Đình Hùng, Khổng Trung Duân 239-248
Dịch chuyển vỏ Trái Đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á PDF
Lê Huy Minh, Kurt Feigl, Frédéric Masson, Dương Chí Công, Alain Bourdillon, Patrick Lassudrie Duchesne, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hà Thành, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan 249-260
Đánh giá ảnh hưởng của động đất tới các công trình xây dựng tại khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh PDF
Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Đôn Dũng 261-270
Kết quả ứng dụng phương pháp xử lý khe nứt nội lớp trầm tích để nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất và quy luật địa động lực của vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam PDF
Ngô Thị Lư, T.P. Belousov, S.F. Kurtasov, Ngô Gia Thắng, Nguyễn Quang, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Vũ Thị Hoãn, Trần Việt Phương, Phùng Thị Thu Hằng 271-279
Tăng cường độ phân giải trong phép chuyển trường xuống của các dữ liệu trường thế PDF
Đặng Văn Liệt, Lương Phước toàn, Bùi Thị Ánh Phương 280-285
Tin Hội Nghị: Đại hội Hội Địa chất Thủy văn Quốc tế lần thứ XXXVIII tại Krakow, Ba Lan PDF
Nguyễn Văn Giảng 286-288


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)