Vol 32, No 2 (2010)

Table of Contents

Articles

Một phương pháp nghiên cứu ngưỡng mưa nhằm cảnh báo trượt lở đất PDF
Lê Đức An 97-105
Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng PDF
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Xuân Huyên 106-113
Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai PDF
Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Văn Hướng 114-121
Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long PDF
Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng 122-127
Đặc điểm thành phần, chất lượng sét gốm khu vực Nho Quan tỉnh Ninh Bình PDF
Nguyễn Xuân Huyên 128-136
Đặc điểm chất lượng Ruby, Saphir từ các kiểu mỏ chính ở Việt Nam PDF
Nguyễn Ngọc Khôi, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Minh Thuyết 137-150
Tuổi thành tạo của khoáng hóa Molipden Ô Quy Hồ, Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa địa chất PDF
Phạm Trung Hiếu 151-155
Nguồn hình thành trữ lượng nước dưới đất vùng lưu vực sông Sài Gòn PDF
Ngô Đức Chân, Nguyễn Việt Kỳ 156-164
Trữ lượng nước dưới đất vùng Hà Nội và định hướng điều tra, đánh giá khai thác sử dụng PDF
Nguyễn Văn Đản 165-171
Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích PDF
Trần Cánh, Đoàn Văn Tuyến, Phan Thị Kim Văn, A. Weller, M. Moeller 172-180
Sử dụng hàm trọng lượng - tuyến nhằm tăng cường độ phân giải trong phân tích tài liệu từ và trọng lực bằng phép biến đổi Wavelet PDF
Đặng Văn Liệt, Lương Phước Toàn, Dương Hiếu Đẩu 181-187
Kết nối độ cao chuẩn xác định từ đo cao thủy chuẩn truyền thống và từ đo cao GPS PDF
Phạm Hoàng Lân 188-192


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)