Vol 34, No 1 (2012)

Table of Contents

Articles

ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH BÃI TRIỀU VÀ THAY ĐỔI ĐƯỜNG BỜ BIỂN KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH CÀ MAU, CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG PDF
Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh 1-9
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG TRONG TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VỊNH TIÊN YÊN PDF
Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Mai Trọng Nhuận 10-17
TAI BIẾN SẠT LỞ BỜ SÔNG KHU VỰC HỢP LƯU CÁC SÔNG THAO - ĐÀ - LÔ PDF
Phạm Tích Xuân 18-24
HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KẾT CẤU ĐẢO CHIỀU HOÀN LƯU CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG VU GIA KHU VỰC XÃ ĐẠI CƯỜNG, TỈNH QUẢNG NAM PDF
Nguyễn Đăng Giáp, Hoàng Thanh Sơn 25-30
ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG XÓI MÒN ĐẤT ĐỒI NÚI VÙNG THANH - NGHỆ - TĨNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ DỤNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ PDF
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đình Kỳ 31-37
VAI TRÒ CỦA HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH ĐỐI VỚI MƯA LỚN Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ SỰ PHÂN HÓA GIỮA BẮC VÀ NAM ĐÈO NGANG PDF
Nguyễn Khanh Vân 38-46
NƯỚC MẶN TRÊN SÔNG CỔ CHIÊN VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC NƯỚC NGỌT PHỤC VỤ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO THÀNH PHỐ TRÀ VINH PDF
Đặng Hòa Vĩnh, Phạm Thị Bích Thục 47-53
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÂN BỔ HỢP LÝ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA PDF
Vũ Thanh Tâm, Đỗ Tiến Hùng, Trần Thành Lê 54-64
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG CARBON HỮU CƠ KHÔNG TAN (POC) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG HỒNG PDF
Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Garnier Josette, Henri Etcheber, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường 65-69
PHƯƠNG PHÁP TỶ SỐ PHỔ H/V CỦA SÓNG VI ĐỊA CHẤN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NỀN TỚI DAO ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI PDF
Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Sinh Minh, Nguyễn Công Thăng, Phạm Đình Nguyên 70-75
PHƯƠNG PHÁP TỪ BIẾN ĐỔI VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO MÔ HÌNH PDF
Nguyễn Thành Vấn 76-84
CHÍNH XÁC HÓA DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO EGM2008 DỰA TRÊN SỐ LIỆU GPS-THUỶ CHUẨN TRÊN PHẠM VI CỤC BỘ VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ PDF
Nguyễn Duy Đô, Đặng Nam Chinh, Sisomphone Insisiengmay 85-91
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TRONG ĐỘ LỆCH DÂY DỌI Ở VÙNG NÚI TÂY BẮC VÀ TÂY NGUYÊN PDF
Phạm Thị Hoa 92-96


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)