Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm

Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh

Abstract


Overview of quantitative rainfall erosion models and its application to tropical monsoon regions ...

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9711 Display counter: Abstract : 53 views. PDF : 26 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)