100 years of birth of Academic Sokolov B.S

Tong Dzuy Thanh

Abstract


Cổ sinh và Địa tầng là những lĩnh vực của khoa học Địa chất có vai trò quan trọng. Bên cạnh ý nghĩa định tuổi của các tầng trầm tích, nhận dạng lịch sử của Trái Đất,…

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/36/1/4147 Display counter: Abstract : 111 views. PDF : 0 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)