Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Georada trong các lĩnh vực : điều tra tai biến địa chất, địa chất công trình, tìm kiếm nước ngầm vỡ khoáng sản kim loại

Nguyễn Duy Tiêu, Nguyễn Trần Tân, Trương Công Ánh, Nguyễn Văn Bút, Nông Quốc Khánh, Trần Nhật Ký

Abstract


Study application of georadar method for investigation in geo-hazards, geo-engineering, underground water and metalic minerals


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11776 Display counter: Abstract : 99 views. PDF : 0 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)