Một số đặc điểm của động đất sóng thần khu vực Biển Đông và lân cận

Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đình Xuyên, Dương Quốc Hưng, Bùi Thị Xuân

Abstract


Some characteristics of tsunami earthquakes in the ast Sea and adjacent areas


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11509 Display counter: Abstract : 63 views. PDF : 29 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)