Một số kết quả điều tra nghiên cứu thủy thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên

Lê Văn Công, Nguyễn Văn Cư, Hoàng Thái Bình

Abstract


Some field investigation results of sediment hydrodynamic and bottom topography at Da Rang - Phu Yen river mouth


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11508 Display counter: Abstract : 97 views. PDF : 27 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)