Các phương pháp định lượng không gian điểm (nội suy) và vấn đề thành lập bản đồ đẳng trị bằng máy tính

Trương Xuân Luận, Trương Xuân Quang

Abstract


Pol nt spa!ial quantlfliation (lhtbrpolatlon) methods and the problem of complllng leollne maps by computers


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11404 Display counter: Abstract : 36 views. PDF : 11 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)