Mô hình mật độ Vỏ Trái Đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên

Abstract


Density model of the Red River Fault Zone...

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11294 Display counter: Abstract : 28 views. PDF : 12 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)