Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 3 (2015) CHARACTERISTICS OF HYDRODYNAMICS AND FLUSHING TIME IN NAI LAGOON (NINH THUAN) - RESULTS BASED ON THE DELFT3D Abstract   PDF
Vu Duy Vinh, Nguyen Van Quan
 
Vol 17, No 3 (2017) CHARACTERISTICS OF MARINE ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY FROM NGA SON TO CUA HOI, THANH HOA PROVINCE (0-30 METERS WATER DEPTH) Abstract
Luong Le Huy, Mai Trong Nhuan, Le Van Hoc, Trinh Nguyen Tinh, Le Anh Thang, Nguyen Van Ha, Hoang Van Tuan, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy
 
Vol 9, No 2 (2009) CHARACTERISTICS OF REEF FISH COMMUNITIES RECORDED IN BACH LONG VI, CON CO, CON DAO AND PHU QUOC ISLANDS Abstract
Dao Duy Thu, Pham Thuoc
 
Vol 18, No 4A (2018) CHARACTERISTICS OF SEDIMENT DISTRIBUTION AND PROSPECTS OF MARINE PLACERS IN SHALLOW COASTAL WATERS OF BINH DINH PROVINCE Abstract   PDF
Trinh The Hieu, Nguyen Dinh Dan
 
Vol 17, No 3 (2017) CHARACTERISTICS OF THE TOPOGRAPHY AND GEOLOGY OF VUNG MAY SEA MOUNTAIN AREA, TRUONG SA, VIETNAM Abstract
Phi Truong Thanh, Duong Quoc Hung, Nguyen Van Diep, Le Dinh Nam
 
Vol 18, No 1 (2018) CHARACTERISTICS OF TROPICAL STORMS AND STORM SURGES IN COASTAL ZONES OF VIETNAM Abstract
Nguyen Thanh Co, Dinh Van Manh
 
Vol 15, No 4 (2015) CHARACTERIZATION OF BENTHIC ANIMAL RESOURCES AT THE DE GI LAGOON, BINH DINH PROVINCE Abstract   PDF
Phan Duc Ngai, Vo Si Tuan, Nguyen Van Long, Hua Thai Tuyen, Phan Thi Kim Hong
 
Vol 10, No 4 (2010) CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH Abstract   PDF
Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngoc
 
Vol 10, No 1 (2010) CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ Abstract   PDF
Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Trúc, Lê Thành Dũng, Vũ Trọng Hùng
 
Vol 6, No 2 (2006) CHEMICAL CHARACTERISTICS AND GELLING PROPERTIES OF AGAR EXTRACTED FROM RED ALGAE GROWING AT VIETNAM COAST Abstract
Tran Thi Thanh Van, Le Nhu Hau, Vo Mai Nhu Hieu, Luu Phuoc An, Bui Minh Ly
 
Vol 18, No 1 (2018) CHLOROPHYLL CONCENTRATION ANOMALY IN COASTAL MARINE AREA OF VIETNAM SOUTH CENTRE RELATED TO ENSO PHENOMENON Abstract
Vu Van Tac, Doan Nhu Hai
 
Vol 12, No 1 (2012) CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG DI CHUYỂN TRẦM TÍCH VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng
 
Vol 6, No 2 (2006) CLASSIFICATION AND GENERAL FEATURES OF COASTAL BAYS IN VIETNAM Abstract
Tran Duc Thanh, Nguyen Huu Cu, Bui Van Vuong, Nguyen Thi Kim Anh
 
Vol 11, No 2 (2011) CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM Abstract   PDF
Nguyễn Thị Minh Huyền, Đỗ Công Thung
 
Vol 7, No 1 (2007) COASTAL BODIES OF WATER IN VIETNAM Abstract
Tran Duc Thanh, Nguyen Huu Cu, Dinh Van Huy, Bui Van Vuong
 
Vol 8, No 1 (2008) COASTAL RESOURCES CO-MANAGEMENT THROUGH LOCAL COMMUNITIY LIVELIHOOD IMPROVEMENT IN CU LAO CHAM ISLANDS, QUANG NAM Abstract
Chu Manh Trinh
 
Vol 16, No 1 (2016) COASTAL WATER QUALITY AT VUNG TAU MONITORING STATION (1997 - 2014) Abstract   PDF
Le Thi Vinh
 
Vol 16, No 4 (2016) COMMERCIAL AND SEED RESOURCES OF TARGET MARINE SPECIES IN NHA TRANG BAY Abstract   PDF
Nguyen Van Long, Thai Minh Quang, Mai Xuan Dat
 
Vol 8, No 3 (2008) COMMUNITY PARTICIPATION IN MARINE CONSERVATION IN VIETNAM A CASE STUDY FROM CU LAO CHAM MARINE PROTECTED AREA Abstract
Chu Manh Trinh, Paula C. Brown
 
Vol 19, No 2 (2019) Comparison of lipid compositions of soft coral Sinularia brassica collected in different coastal regions of Vietnam Abstract
Dang Thi Phuong Ly, Nguyen Thi Nga, Dang Thi Minh Tuyet, Pham Minh Quan, Andrey Imbs Borisovich
 
Vol 18, No 2 (2018) COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ETHYL ACETATE EXTRACTS FROM 3 SPECIES OF LAURENCIA (RHODOPHYTA) Abstract
Le Ho Khanh Hy, Nguyen Kim Hanh, Pham Xuan Ky, Dao Viet Ha, Nguyen Thu Hong, Nguyen Phuong Anh
 
Vol 16, No 2 (2016) COMPUTATION OF WAVE CHARACTERISTICS IN NINH THUAN - BINH THUAN WATERS BY SWAN MODEL ON UNSTRUCTURED GRIDS Abstract   PDF
Tran Van Chung, Nguyen Huu Huan, Nguyen Truong Thanh Hoi
 
Vol 6, No 3 (2006) COMPUTATION OF WAVE CHARACTERISTICS IN THE OFFSHORE REGION USING NUMERICAL MODEL WAM Abstract
Le Dinh Mau
 
Vol 13, No 3 (2013) CONCENTRATION OF TRACE METALS IN ROCKY OYSTER (SACCOSTREA GLOMERATA) AND HARD CLAM (MERETRIX LYRATA) IN HAIPHONG COAST Abstract   PDF
Le Quang Dung
 
Vol 17, No 1 (2017) CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF RESOURCES OF ASIATIC HARD CLAM IN COASTAL ALLUVIAL PLAIN OF GIAO THUY DISTRICT, NAM DINH PROVINCE Abstract   PDF
Nguyen Xuan Thanh, Do Cong Thung, Nguyen Dac Ve, Mai Dang Nhan, Nguyen Viet Cach
 
101 - 125 of 607 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>