Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17, No 2 (2017) WATER QUALITY AT RACH GIA MONITORING STATION (1997-2015) Abstract   PDF
Le Thi Vinh, Pham Huu Tam
 
Vol 15, No 2 (2015) WATER QUALITY AT THE LAGOONS FROM BINH DINH TO NINH THUAN PROVINCES IN RECENT TIME Abstract   PDF
Le Thi Vinh
 
Vol 18, No 2 (2018) WAVE REGIME IN THE COASTAL AREA OF DAI RIVER MOUTH AT QUANG NAM PROVINCE Abstract
Vu Cong Huu, Le Xuan Hoan
 
Vol 10, No 3 (2010) XÂY DỰNG ĐIỀU KIỆN BỀN MỞ RỘNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY TỔNG THỂ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CỦA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH BẰNG THÉP, ÁP DỤNG CHO ĐIỀU KIỆN BIỂN NƯỚC SÂU VIỆT NAM Abstract   PDF
Phạm Khắc Hùng
 
Vol 10, No 3 (2010) ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN TRẦM TÍCH BÃI BỒI HIỆN ĐẠI VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TỪ CỬA BA LẠT ĐẾN CỬA ĐÁY Abstract   PDF
Vũ Thị Thu Hoài, Nguyễn Xuân Huyên
 
Vol 11, No 2 (2011) ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM, TỈNH QUẢNG NAM Abstract   PDF
Chu Mạnh Trinh
 
Vol 10, No 4 (2010) ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN Abstract   PDF
Hoàng Xuân Bền, Hứa Thái Tuyến
 
576 - 582 of 582 Items << < 19 20 21 22 23 24