Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 1 (2011) TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN THEO CHU KỲ ĐO GPS 2007 - 2009 Abstract   PDF
Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo, Lê Huy Minh, John Beavan
 
Vol 16, No 1 (2016) TOURISM DEVELOPMENT POTENTIAL OF COASTAL ISLAND SYSTEM IN VIETNAM Abstract   PDF
Uong Dinh Khanh
 
Vol 10, No 3 (2010) TOXICITY OF SOME MARINE SNAILS RESPONSIBLE FOR RECENT FOOD POISONINGS IN VIETNAM Abstract   PDF
Dao Viet Ha, Shigeru Sato
 
Vol 18, No 4 (2018) TRAO ĐỔI: VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN “ĐỘ TIN CẬY TỔNG THỂ” ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN SỐ 3 TẬP 10 NĂM 2010 Abstract
Nguyen Van Pho
 
Vol 11, No 2 (2011) TRIỂN VỌNG HYDRAT KHÍ GAS (HG) Ở SƯỜN LỤC ĐỊA TÂY VÀ TÂY NAM BIỂN ĐÔNG Abstract   PDF
Nguyễn Biểu, Cù Minh Hoàng, Nguyễn Thế Tiệp, Vũ Trường Sơn
 
Vol 11, No 3 (2011) TRỮ LƯỢNG TỨC THỜI VÀ PHÂN BỐ NGUỒN LỢI CÁ CHỈ VÀNG (SELAROIDES LEPTOLEPIS) Ở VÙNG BIỂN PHÍA NAM VIỆT NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ÂM Abstract   PDF
Vũ Việt Hà
 
Vol 12, No 2 (2012) TUỔI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ MIỄN SÀNH GAI (EVYNNIS CARDINALIS LACEPÈDE, 1802) Ở VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ Abstract   PDF
Trần Văn Cường
 
Vol 10, No 1 (2010) TƯƠNG TÁC GIỮA VỎ VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ Abstract   PDF
Nguyễn Thái Chung
 
Vol 12, No 2 (2012) TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT Abstract   PDF
Nguyễn Thái Chung
 
Vol 11, No 3 (2011) ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THEO DÕI VÀ TÍNH TOÁN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC PHAN THIẾT Abstract   PDF
Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Đặng Văn Tỏ
 
Vol 7, No 1 (2007) USE HIGH RESOLUTION SHALLOW SEISMIC PROFILES AND SEDIMENT CORER IN THE STUDY THE SHORELINE, ERODED SURFACE OF OLD FORMATIONS AND OLD RIVERS ON THE SOUTHERN CENTRAL SHELF IN LATE PLEISTOCENE- HOLOCENE Abstract
Nguyen Tien Hai, A. Schimanski
 
Vol 13, No 4 (2013) USING A TONGUEFISH CYNOGLOSSUS AREL BLOCH & SCHNEIDER, 1801 AS BIOINDICATOR OF METAL CONTAMINATION IN HALONG - CAT HAI AREA Abstract   PDF
Le Quang Dung
 
Vol 17, No 4 (2017) USING INDEX FOR ASSESSMENT OF WATER QUALITY AND CLASSIFICATION OF EUTROPHICATION LEVELS IN THE QUANG NINH - HAI PHONG COASTAL AREA Abstract
Le Van Nam, Duong Thanh Nghi, Le Thi Kim Ngan
 
Vol 18, No 4 (2018) USING THE COMBINATION OF THE 3D GRAVITY INVERSION METHOD WITH THE DIRECTIONAL ANALYTIC SIGNAL DERIVATIVES AND THE CURVATURE GRAVITY GRADIENT TENSOR METHOD TO DETERMINE STRUCTURE OF THE PRE-CENOZOIC BASEMENT ON SOUTHEAST CONTINENTAL SHELF OF VIETNAM Abstract
Nguyen Kim Dung, Do Duc Thanh, Hoang Van Vuong, Duong Thi Hoai Thu
 
Vol 11, No 1 (2011) VAI TRÒ CỦA RỪNG NGẬP MẶN LÀM GIẢM SÓNG BÃO TẠI KHU VỰC ĐẠI HỢP (KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG) Abstract   PDF
Vũ Đoàn Thái
 
Vol 15, No 1 (2015) VALUATION OF THE TOURISM POTENTIALS FROM MARINE ECOSYSTEMS AROUND BACH LONG VI ISLAND IN HAI PHONG CITY Abstract   PDF
Tran Dinh Lan, Hoang Thi Chien, Nguyen Thi Minh Huyen, Nguyen Thi Thu, Bui Duc Quang, Ngo Minh Tuan
 
Vol 10, No 2 (2010) VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN Abstract   PDF
Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu, Lê Phước Trình
 
Vol 19, No 2 (2019) Variation features of the mean sea water level in Nha Trang bay Abstract
Tran Van Chung, Bui Hong Long, Pham Sy Hoan, Nguyen Van Tuan
 
Vol 17, No 2 (2017) VARIATION IN STOCK OF PACIFIC RUDDERFISH (Upeneus japonicus, Houttuyn, 1782) AT THE VIETNAM-CHINA SHARED ZONE FOR FISHING IN THE GULF OF TONKIN FROM 2013 TO 2015 Abstract   PDF
Mai Cong Nhuan, Nguyen Khac Bat
 
Vol 15, No 4 (2015) VARIATION OF JAPANESE JACK MACKEREL (TRACHURUS JAPONICUS TEMMINCK & SCHLEGEL, 1884) POPULATION IN TONKIN GULF COMMON FISHING ZONE DURING 2006 - 2013 Abstract   PDF
Nguyen Van Hai
 
Vol 16, No 2 (2016) VARIATION OF WATER QUALITY IN NHA TRANG BAY Abstract   PDF
Phan Minh Thu, Nguyen Trinh Duc Hieu, Pham Thi Phuong Thao
 
Vol 11, No 3 (2011) VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ Abstract   PDF
Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung
 
Vol 11, No 4 (2011) VI KHUẨN KHỬ SUNPHAT ƯA ẤM SỬ DỤNG DẦU THÔ DESULFOVIBRIO DESULFURICANS ĐH3P PHÂN LẬP TỪ GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ MỎ ĐẠI HÙNG, VŨNG TÀU Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thu Huyền, Trương Đại Dương, Lại Thúy Hiền
 
Vol 15, No 4 (2015) VIETNAM - RUSSIAN COOPERATION INSTALLING AND TESTING THE TOMOGRAPHY ELECTRIC COMPLEX (TEC-2) FOR INVESTIGATION OF SHALLOW GEOLOGICAL ENVIRONMENT Abstract   PDF
Do Huy Cuong, Bui Thi Bao Anh, Nguyen Thi Nhan, Nguyen Xuan Tung, Pham Duc Hung, Nguyen Xuan Thanh
 
Vol 13, No 3 (2013) WATER ENVIRONMENTAL QUALITY AT THE COASTAL AREA OF PHU QUOC ISLAND Abstract   PDF
Le Thi Vinh
 
576 - 600 of 607 Items << < 19 20 21 22 23 24 25 > >>