Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 3 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ KHOANG CỔ NEMO CON (AMPHIPRION OCELLARIS CUVIER, 1830) Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hà Lê Thị Lộc
 
Vol 11, No 4 (2011) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI Abstract   PDF
Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
Vol 10, No 4 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGỰA VẰN (HIPPOCAMPUS COMES, CANTOR, 1850) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA Abstract   PDF
Trương Sĩ Kỳ, Hoàng Đức Lư, Hồ Thị Hoa, Phạm Vũ Lãng
 
Vol 12, No 1 (2012) ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (AMPHIPRION FRENATUS BREVOORT, 1856) DƯỚI 60 NGÀY TUỔI Abstract   PDF
Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Trung, Võ Thành Đạt, Hà Lê Thị Lộc
 
Vol 10, No 2 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHUYỂN HÓA PROTEIN CỦA CÁ TRẮM ĐEN MYLOPHARYNGODON PICEUS (RICHARDSON, 1846) Abstract   PDF
Tạ Thị Bình, Nguyễn Văn Tiến
 
Vol 18, No 1 (2018) ANOMALY VARIATIONS OF TEMPERATURE FIELDS AND ITS RELATIONSHIP WITH ENSO PHENONMENON IN NINH THUAN - BINH THUAN WATERS Abstract   PDF
Tran Van Chung, Nguyen Huu Huan, Bui Hong Long, Nguyen Truong Thanh Hoi, Phan Thanh Bac
 
Vol 17, No 4 (2017) ANTIBIOTIC RESISTANCES OF MARINE BACTERIA FROM HON MOT, NHA TRANG BAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Mien, Dao Viet Ha, Nguyen Kim Hanh
 
Vol 18, No 4 (2018) ANTIMICROBIAL, CYTOTOXIC AND HEMOLYTIC ACTIVITIES OF MARINE ALGAE-ASSOCIATED FUNGAL ISOLATES IN VIETNAM Abstract
Hoang Kim Chi, Tran Thi Hong Ha, Le Huu Cuong, Tran Thi Nhu Hang, Nguyen Dinh Tuan, Le Thi Hong Nhung, Le Mai Huong
 
Vol 11, No 4 (2011) ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TIỀM NĂNG BẢO TỒN HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN Ở VEN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI Abstract   PDF
Vũ Thanh Ca, Phạm Văn Hiếu, Cao Văn Lương, Đàm Đức Tiến
 
Vol 12, No 3 (2012) APLICATION NUMERICAL MODEL TO STUDY ON MAXIMUM TURBIDITY ZONES IN BACH DANG ESTUARY Abstract   PDF
Vu Duy Vinh, Tran Duc Thanh
 
Vol 13, No 3 (2013) APPLICATION OF A NUMERICAL WAVE CHANNEL TO STUDY WAVES AND SEAWALL INTERACTION Abstract   PDF
Phung Dang Hieu, Phan Ngoc Vinh, Nguyen Van Tai, Du Van Toan, Nguyen Tan Duoc, Nguyen Thanh Hung
 
Vol 17, No 4 (2017) APPLICATION OF ADVANCED MECHANICAL MODELS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF DIKES, REVETMENTS, EMBANKMENTS AND PORT YARD IN NAM DINH VU - HAI PHONG AREA Abstract   PDF
Nguyen Thi Bach Duong
 
Vol 17, No 3 (2017) APPLICATION OF AUTOMATED CALIBRATION METHOD TO CALIBRATE PARAMETERS IN SWAN MODEL USING WAVE HEIGHT DATA FROM SATELLITE AND MSP1 IN EASTERN VIETNAM SEA Abstract
Nguyen Trung Thanh, Nguyen Minh Huan, Tran Quang Tien
 
Vol 18, No 4 (2018) APPLICATION OF DATA ASSIMILATION METHOD FOR WAVE HEIGHT IN EASTERN VIETNAM SEA BY THE ENSEMBLE KALMAN FILTER Abstract
Nguyen Trung Thanh, Nguyen Minh Huan, Tran Quang Tien
 
Vol 12, No 4 (2012) APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY FOR FISHING GROUND FORECASTING OF TUNA FISH IN VIETNAM SEA WATERS Abstract   PDF
Pham Thuoc, Nguyen Duy Thanh
 
Vol 17, No 1 (2017) APPLICATION OF IMMUNOAFFINITY CHROMATOGRAPHY FOR PURIFICATION OF ANTIBODY AGAINST DOMOIC ACID PRODUCED IN NEW ZEALAND WHITE RABBIT’S SERUM Abstract   PDF
Dao Viet Ha, Pham Xuan Ky
 
Vol 19, No 4 (2019) Application of numerical model Simclast for studying the development of Red river delta in late Pleistocene-Holocene Abstract   PDF
Mai Duc Dong, Phung Van Phach, Nguyen Trung Thanh, Duong Quoc Hung, Pham Quoc Hiep, Nguyen Van Diep, Renat Shakirov
 
Vol 19, No 3B (2019) Application of remote sensing and GIS for assessing the level of change of land use status in the coast of Ngoc Hien district (Ca Mau province) due to the impact of sea level rise Abstract   PDF
Pham Viet Hong, Tran Anh Tuan, Nguyen Thi Anh Nguyet
 
Vol 15, No 3 (2015) APPLICATION OF REMOTE SENSING AND GIS TECHNOLOGIES TO RESEARCHING SHORELINE FLUCTUATION PROCESS AND INLET OPENING/CLOSING IN O LOAN LAGOON (PHU YEN) FROM 1965 TO 2014 Abstract   PDF
Tran Van Binh, Tong Phuoc Hoang Son, Nguyen Dinh Dan, Pham Ba Trung
 
Vol 18, No 3 (2018) APPLICATION OF REMOTE SENSING, GIS AND DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS) TO ASSESS THE CHANGES OF THE RED RIVER BANK IN THE AREA FROM SON TAY TO GIA LAM (HANOI) Abstract   PDF
Nguyen Thị Nhan, Nguyen Xuan Tung, Bui Thi Bao Anh, Nguyen Xuan Thanh
 
Vol 19, No 3B (2019) Application of satellite images and VNREDSAT-1 images in study on marine environment in Truong Sa region Abstract   PDF
Do Huy Cuong, Bui Thi Bao Anh, Nguyen Xuan Tung, Nguyen The Luan, Le Dinh Nam, Pham Duc Hung, Nguyen Thi Nhan, Tran Xuan Loi
 
Vol 16, No 4 (2016) APPLICATION OF THE NEW METHOD TO DETERMINE THE MAIN STRUCTURE OF THE PRE-CENOZOIC BASEMENT IN THE GULF OF TONKIN AND ADJACENT AREA Abstract   PDF
Nguyen Kim Dung
 
Vol 19, No 1 (2019) Application of the W index of free living nematode communities for rapid assessment of sedimentary environment quality in the Sai Gon river Abstract   PDF
Nguyen Thi My Yen, Tran Thanh Thai, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Nghia, Ngo Xuan Quang
 
Vol 19, No 1 (2019) Application of the wavelet transform modulus maxima and scale normalization to determine gravity anomalies of adjacent sourses Abstract   PDF
Tin Duong Quoc Chanh, Dau Duong Hieu
 
Vol 9, No 1 (2009) APPLYING CWQI IN COASTAL WATERS OF DA NANG CITY, VIETNAM Abstract   PDF
Ho Cong Hoa
 
26 - 50 of 723 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>