Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dong, Mai Duc, Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam (Vietnam)
Dong, Mai Duc, Institute of Marine Geology and Geophysics , VAST, Vietnam (Vietnam)
Du, Hoang Trung, Journal of Marine Science and Technology (Vietnam)
Du, Hoang Trung (Vietnam)
Du, Hoang Trung, Institute of Oceanography, VAST, Vietnam (Vietnam)
Du, Pham Thi (Vietnam)
Duan, Bui Van, Department of Seismology, Institute of Geophysics, VAST (Vietnam)
Duan, Ho Dinh, Ho Chi Minh city Institute of Physics-VAST (Vietnam)
Duẩn, Hồ Đình, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tại TP. Huế (Vietnam)
Duan, Nguyen Ba, Institute of Geophysics, VAST (Vietnam)
Dung, Bui Viet, Vietnam Petroleum Institute (Vietnam)
Dung, Bui Quang, Institute of Geography, VAST, Vietnam (Vietnam)
Dung, Bui Quang, Institute of Geography-VAST (Vietnam)
Dung, Dao Van, Northern Division for Water Resources Planning and Investigation (Vietnam)
Dung, Lai Van, Institute of Geophysics, VAST (Vietnam)
Dung, Le Tran, Institute of Oceanography, VAST, Vietnam (Vietnam)
Dũng, Lê Trọng, Viện Hải dương học (Vietnam)
Dũng, Lê Thành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam)
Dung, Le Trong, Institute of Oceanography, VAST, Vietnam (Vietnam)
Dung, Le Trong, Journal of Marine Science and Technology (Vietnam)
Dung, Le Van, Institute of Geophysics, VAST, Vietnam (Vietnam)
Dung, Le Van, Institute of Geophysics, VAST (Vietnam)
Dung, Le Duc, Vietnam Institute of Seas and Islands, Hanoi, Vietnam (Vietnam)
Dung, Le Trong (Vietnam)
Dung, Le Quang, Institute of Marine Environment and Resources-VAST (Vietnam)

51 - 75 of 117 Items    << < 1 2 3 4 5 > >>