Author Details

Phước, Trần Văn, Trường Đại học Nha Trang, Vietnam

  • Vol 12, No 1 (2012) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (AMPHIPRION FRENATUS BREVOORT, 1856) DƯỚI 60 NGÀY TUỔI
    Abstract  PDF