Author Details

Cường, Trần Văn, Viện Nghiên cứu Hải sản, Vietnam

  • Vol 12, No 2 (2012) - Articles
    TUỔI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ MIỄN SÀNH GAI (EVYNNIS CARDINALIS LACEPÈDE, 1802) Ở VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ
    Abstract  PDF