Author Details

Lãng, Phạm Vũ, Sinh viên cao học ĐHTH Huế, Vietnam

  • Vol 10, No 4 (2010) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGỰA VẰN (HIPPOCAMPUS COMES, CANTOR, 1850) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA
    Abstract  PDF