Author Details

Thủy, Nguyễn Thị Thanh, Viện Hải dương họcScience and Technology, Vietnam

  • Vol 10, No 3 (2010) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ KHOANG CỔ NEMO CON (AMPHIPRION OCELLARIS CUVIER, 1830)
    Abstract  PDF