Author Details

Sơn, Lê Tuấn, Viện Nghiên cứu Hải sản Research Institute for Marine Fisheries, Vietnam

  • Vol 14, No 3 (2014) - Articles
    Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU NUÔI CÁ BIỂN BẰNG LỒNG BÈ ĐIỂN HÌNH: TRƯỜNGHỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁT BÀ – HẢI PHÒNG
    Abstract  PDF