Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

A., Kasatkin S., Russian Academy of Sciences (Russian Federation)
A., Titlyanov E., Phân Viện hàn lâm khoa học Viễn Đông, Vladivostok, Nga (Russian Federation)
An, Do Thanh, Research Institute for Marine Fisheries-MARD (Viet Nam)
An, Le Duc, Viện Địa lý (Viet Nam)
An, Le Duc, Institute of Geography-VAST (Viet Nam)
An, Le Duc, Institute of Geography, VAST (Viet Nam)
An, Le Duc (Viet Nam)
An, Le Duc, Institute of Geography, VAST, Vietnam (Viet Nam)
An, Luu Phuoc (Viet Nam)
An, Nguyen Tac (Viet Nam)
An, Nguyen Tac, Journal of Marine Science and Technology (Viet Nam)
An, Pham Hai, Institute of Marine Environment and Resources-VAST (Viet Nam)
An, Phạm Hải, Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viet Nam)
An, Tran Viet, Quang Ninh Centre for Fishery Seed Production and Science Technology (Viet Nam)
Anh, Bui Thi Bao, Institute of Marine Geology and Geophysics (Viet Nam)
Anh, Bui Thi Bao, Institute of Marine Geology and Geophysics-VAST (Viet Nam)
Anh, Bui Thi Bao, Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam (Viet Nam)
Anh, Dao Thi Tuyet, Institute of Marine Environment and Resources (Viet Nam)
Anh, Le Tuan, Vietnam Maritime Administration, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Anh, Le Duc, Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam (Viet Nam)
Anh, Le Duc, Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST Graduate University of Science and Technology, VAST (Viet Nam)
Anh, Le Hoang, Le Quy Don Technical University (Viet Nam)
Anh, Luong Duc (Viet Nam)
Anh, Nguyễn Thị Kim, Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viet Nam)
Anh, Nguyen Thi Mai, Institute of Oceanography, VAST, Vietnam (Viet Nam)

1 - 25 of 1269 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>