Vol 11, No 3 (2011)

Table of Contents

Articles

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THEO DÕI VÀ TÍNH TOÁN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC PHAN THIẾT PDF
Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Đặng Văn Tỏ 1-13
VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ PDF
Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung 15-30
SOME METEO - HYDRO - DYNAMICAL FEATURES IN MEKONG RIVER MOUTH AREA PDF
Le Dinh Mau, Pham Sy Hoan, Vu Tuan Anh, Nguyen Chi Cong, Nguyen Ba Xuan 31-44
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN PDF
Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thọ, Dương Bá Mẫn, Nguyễn Thị Ánh 45-56
THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI PDF
Đàm Đức Tiến, Lê Văn Sơn, Vũ Thanh Ca 57-69
INDIVIDUAL VARIATION OF TOXICITY IN THREE VIETNAMESE TOXIC MARINE PUFFER SPECIES PDF
Dao Viet Ha, SHIGERU SATO 71-83
TRỮ LƯỢNG TỨC THỜI VÀ PHÂN BỐ NGUỒN LỢI CÁ CHỈ VÀNG (SELAROIDES LEPTOLEPIS) Ở VÙNG BIỂN PHÍA NAM VIỆT NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ÂM PDF
Vũ Việt Hà 85-96


Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology