Vol 12, No 1 (2012)

Table of Contents

Articles

NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM PDF
Trần Đức Thạnh 1-9
TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY TRIỀU DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM PDF
Trần Thục, Dương Hồng Sơn 10-16
CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG DI CHUYỂN TRẦM TÍCH VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH PDF
Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng 17-26
TÍNH TOÁN CÁN CÂN VẬN CHUYỂN BÙN-CÁT DỌC BỜ TẠI KHU VỰC CỬA ĐẠI (HỘI AN) PDF
Lê Đình Mầu 27-42
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ THỨC ĂN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ NGHỀ NUÔI HẢI SẢN Ở MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA PDF
Nguyễn Minh Niên, Trần Kim Hằng, Nguyễn Thi Phương Thanh, Ngô Xuân Quảng 43-56
SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC MUỐI DINH DƯỠNG TẠI VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG MÊ KÔNG PDF
Lê Thị Vinh 57-66
ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (AMPHIPRION FRENATUS BREVOORT, 1856) DƯỚI 60 NGÀY TUỔI PDF
Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Trung, Võ Thành Đạt, Hà Lê Thị Lộc 67-76
THÀNH PHẦN, MẬT ĐỘ VÀ SỰ PHÂN BỐ TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT VÙNG ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH PDF
Võ Văn Quang, Trần Thị Lê Vân, Nguyễn Thị Thanh Thủy 77-86
NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM PDF
Titlyanov E. A., Titlyanova T. V., Phạm Văn Huyên 87-98


Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology